Rannebergen – Jennylund

Vättlefjäll är en stor bergsplatå, som i väster gränsar Göta älvs dalgång, i sydväst till Rannebergen och Lövgärdet och i söder till Lärjeåns dalgång. I norr och öster ansluter skogsområden i Ale och Lerums kommuner.

Under 1700- och 1800-talen var området i stort sett en enda stor ljunghed, där kala bergknallar stack upp. Namnet fjäll härrör från denna tid. Ordet vättle har med väta och vatten att göra och det stora antalet sjöar, mossar och mindre vattendrag påvisar ordets ursprung.

Vandrare har flera markerade stigar att välja på och för kanotister finns kanotleder. Flera vindskydd möjliggör rastning och övernattning i det fria. Fiskekort krävs i de flesta sjöar samt i Göta älv. 2600 ha av området är skyddat som naturreservat.

Senast uppdaterad: 23 januari, 2015