• Olofsmärke

Nylöse – Rannebergen

Den markerade vandringsleden börjar vid Nylöse kyrka och går utefter bergkanten innanför hyreshusen och därefter till höger om Gamlestadshallen och sedan in på Kvibergs kyrkogård, där den ansluter till en vandringsled, som leder mot Kortedala. Nu blir det brant upp till Kvibergsberget, men väl uppe på toppen får vandraren lön för mödan och kan njuta av ett magnifikt panorama över Göteborg. Alldeles norr om leden finns här också en labyrint markerad på kartan med ett fornminnes R. Under den fortsatta vandringen finns flera utsiktspunkter med vyer över Göteborg. Snart kommer ni in på Kvibergs kyrkogårds översta del. Här kan man med fördel ta en paus i björkbacken och se ner över stadens största kyrkogård med de långa Kvibergshusen och Kvibergs kaserner i bakgrunden. Strax passeras Klaras ängar, ett koloniområde, uppfört på en ödetomt. Efter en knapp kilometer passeras ytterligare en ödetomt, lämplig som rastplats. Nu slingrar sig leden i kanten av stadsdelen Kortedala, den första moderna förorten till Göteborg, vilken började byggas i mitten av 1950-talet. På Adventsvägen nr 1 finns en museilägenhet, kallad Två rum och kök, som visar ett tidstypiskt 1950-tals hem. Snart passeras en anslutningsväg från E45, som leder brant upp mot Kortedala. Denna backe har i folkmun alltid kallats Burmabacken.

Senast uppdaterad: 23 januari, 2015