Nossebro – Bitterna

Strax efter torpet Hagen passeras gränsen mellan Alingsås och Essunga. Kommungränsen är här markerad med ett grävt dike, vilket inte är så vanligt. Vandringsleden går nu fram i lantlig idyll mot Nossebro och snart korsas f.d. järnvägsbanken mellan Nossebro och Trollhättan. Banvallen nyttjas numera flitigt av gående och cyklande motionärer. Nu blir kontrasten mellan landsbygd och tätort stor, när leden går direkt från den lantliga miljön och in genom Nossebros välkända marknadsområde. Här dyker ”världens största sax” upp, som skall symbolisera alla de fina ”klipp” man kan göra på marknaden. I centrala Nossebro finns också världens största mjölkbord och frågan är om inte pressverktyget ”Hejaren” från Necks Verkstäder också är störst i världen. Det står här som ett minne från en industriepok i Nossebro. Necks såldes och flyttades till Polen 1994.

Senast uppdaterad: 23 januari, 2015