Nol – Skepplanda

Från Nol går leden på viadukten över motorväg och järnväg och ner mot Nols småbåtshamn. Stanna gärna till en stund uppe på bron och njut av utsikten över älven och ”Baggesidan”, som andra sidan av älven kallas av gamla Alebor. Namnet syftar på Norrbaggarna, som bodde där fram till 1658, då Bohuslän blev svenskt. Efter småbåtshamnen går leden längs en gång- och cykelled mellan järnväg och älv fram till Älvängen. Här finns tre besöksmål, som inte bör förbigås: Repslagarmuseet, Vikingagården och utsikten från Ranneberget. Efter eventuell nödvändig proviantering i köpcentrat fortsätter vandringen längs en gång- och cykelbana mot Skepplanda längs södra sidan av den vackra Skepplandadalen. Då denna etapp hittills nästan helt saknat uppförsbackar, kan den lilla omvägen upp runt gamla Skönningared vara ett alternativ. I Skepplanda bör ni ta det lugnt och bese Vadbackabron, Hembygdsgården, Gästgiveriet och fallen i Forsån innan ni vandrar vidare mot kyrkan.

Senast uppdaterad: 23 januari, 2015