Jennylund – Starrkärr

Från Jennylund följer den alternativa leden Vättlefällsleden längs Jennylunds elljusspår, runt Stora Mettjärn och vidare mot OK Alehofs klubbstuga, Dammekärr. I Stora Mettjärn, som är en av traktens bästa badsjöar, kan vandraren ta ett uppfriskande bad och samtidigt njuta av den vackra klockgentianan, som förekommer rikligt runt sjön. Vid Dammekärr ges tillfälle till dusch och fika. Öppettider: se länk ok alehof.se 

Vid Lindåsen, där vägen passerar ån, finns stora chanser att få se den rara forsärlan.

I Uspastorp finns övernattningsmöjligheter, se länk Us-pastorps Konferens– och Äventyrscenter.

Strax passeras Risheds naturreservat, se länk Naturskyddsföreningen i Ale.

Innan Starrkärrs kyrka passeras Prästalunden, ett mycket fint naturlandskap med en naturstig genom lunden. Här ligger också Starrkärr-Kilandas hembygdsgård, se länk Starrkärr Kilanda hembygdsförening.

Se också fördjupningen om Starrkärr och Prästalund.

Senast uppdaterad: 27 februari, 2014