Getås – Gräfsnäs

Vi kommer nu att vandra på godset Livereds marker, vilket bl.a. innebär att vi befinner oss i mycket viltrika trakter. Vägen från Bråtaslätt–Björkeladan–Livered har fått smeknamnet ”Hjortvägen” på grund av de många dovhjortar, som gärna visar sig på ängsmarkerna. Dovhjortarna här är till största delen av en mörk färgvariant, ifall ni tittar i däggdjursboken och inte får färgen på hjortarna att stämma. Slåttergubben, som minskat mycket på senare tid, finns fortfarande kvar runt gården Bråtaslätt. I viltdammen nedanför gården rastar ibland ovanliga fågelarter. En bra observationsplats, om man vill studera djurlivet, är Björkeladan, som också är ett fint rastställe. Sångsvan, grågås, rådjur, tranor m.m. är inte ovanliga här. Vildsvinen, som är nattdjur, ser man oftast bara spåren av.

Senast uppdaterad: 23 januari, 2015