Älvängen – Kilanda

En ”avstickare” till Starrkärr och Kilanda rekommenderas! Mera bråttom bör varken en pilgrim eller en ”vanlig” vandrare ha! Vägen är inte märkt, så den något kartkunnige, kan ta andra vägar än den rekommenderade till Starrkärr. Det finns även bussförbindelser både till och från Starrkärr och Kilanda (se vasttrafik.se).

Strax innan Starrkärr finns en liten, men enormt rik blåsippslokal, som tydligt syns på höger sida om stora vägen. Väl kommen till Starrkärr, är en vandring i Prästalund ett måste! Kan ni ”matcha” besöket med öppethållandet på Hembygdsgården i lunden, har ni prickat in en femetta.

Från Starrkärr och vidare mot Kilanda, bör ni vandra den på kartan blåmarkerade vägen, som går fram genom idyllisk lantlig miljö och dessutom är mycket litet trafikerad.

En paus vid Röbacka gravfält kan vara lämpligt. Vid Kilanda finns mycket att se: Säteriet, allén, skolan, kvarnen, mjölnarbostaden, det strömmande vattnet och inte minst den lilla kyrkan och kyrkogården. För den stora allmänheten är kyrkan troligen mest känd för att Vilhelm Mobergs ”Raskens” gifte sig här.

Senast uppdaterad: 20 februari, 2014