Nyheter

Starrkärr – Skepplanda

Publicerat 27 februari 2014 kl 14:28

Efter Starrkärr går leden fram i lantlig miljö genom byn Ölanda och förbi gravfältet vid Röbacka och vidare mot Kilanda säteri. Leden fortsätter genom den vackra allén fram mot Kilanda skola och kyrka.
Se fördjupningen om Kilanda-kyrkan, skolan, herrgården. 

Därefter passeras det stora myrkomplexet Kollanda mosse, med ett unikt fågelliv. Här har tranorna häckat sedan 30 år. Alltså långt innan de blev vanliga i södra delen av vårt land.

Ofta ses en eller flera tranor gå och söka föda på de öppna fälten utefter leden. Den fågelintresserade kan även göra en avstickare till fågeltornet vid Grosjön.

En av landets märkligaste hällristningar finns på Stugåsberget strax innan Skepplanda. Alldeles bredvid hällristningen finns ett gammalt stenbrott. Ett kvarnstensämne ligger kvar och minner om stenhuggarnas mödosamma arbete.

Jennylund – Starrkärr

Publicerat 27 februari 2014 kl 11:36

Från Jennylund följer den alternativa leden Vättlefällsleden längs Jennylunds elljusspår, runt Stora Mettjärn och vidare mot OK Alehofs klubbstuga, Dammekärr. I Stora Mettjärn, som är en av traktens bästa badsjöar, kan vandraren ta ett uppfriskande bad och samtidigt njuta av den vackra klockgentianan, som förekommer rikligt runt sjön. Vid Dammekärr ges tillfälle till dusch och fika. Öppettider: se länk ok alehof.se 

Vid Lindåsen, där vägen passerar ån, finns stora chanser att få se den rara forsärlan.

I Uspastorp finns övernattningsmöjligheter, se länk Us-pastorps Konferens– och Äventyrscenter.

Strax passeras Risheds naturreservat, se länk Naturskyddsföreningen i Ale.

Innan Starrkärrs kyrka passeras Prästalunden, ett mycket fint naturlandskap med en naturstig genom lunden. Här ligger också Starrkärr-Kilandas hembygdsgård, se länk Starrkärr Kilanda hembygdsförening.

Se också fördjupningen om Starrkärr och Prästalund.

Skepplanda – Lödöse

Publicerat 11 oktober 2013 kl 09:33

Från Skepplanda kyrka går leden ner mot en kyrkogård med endast ett fåtal gravar. Osäkra mark-förhållanden gjorde att denna kyrkogård fick övergivas. Nu fortsätter leden mot den högt belägna byn Frövet. Fornlämningarna ”Krulles grav” och röset på Grötås i Frövetbergen ligger inte långt från leden. Från Frövet följer leden den gamla kyrkvägen genom skogen till Alvhems kungsgård. På gårdsplanen står traktens grövsta träd, en lind. Därefter nyttjar leden en natur– och kulturstig över golfbanan. Halvannan kilometer västerut ligger Jätteberget med de kända hällristningarna.

Efter golfbanan fortätter leden på stigar och mindre grusvägar. Vid Hede går leden över både järnväg och motorväg. Då motorvägen passerats finns på höger sida en bra rastplats med utsikt över Gårdaåns dalgång.

Nu finns möjlighet att göra en avstickare genom fritidsområdet Pingstalund mot Tingbergs kulle till Lödöses gamla avrättningsplats, kallad Galgekullen. Strax bredvid ligger Lödöse hembygds-förenings lilla pittoreska stuga, ”Valla – Marias”.

Älvängen – Kilanda

Publicerat 5 augusti 2013 kl 13:49

En ”avstickare” till Starrkärr och Kilanda rekommenderas! Mera bråttom bör varken en pilgrim eller en ”vanlig” vandrare ha! Vägen är inte märkt, så den något kartkunnige, kan ta andra vägar än den rekommenderade till Starrkärr. Det finns även bussförbindelser både till och från Starrkärr och Kilanda (se vasttrafik.se).

Strax innan Starrkärr finns en liten, men enormt rik blåsippslokal, som tydligt syns på höger sida om stora vägen. Väl kommen till Starrkärr, är en vandring i Prästalund ett måste! Kan ni ”matcha” besöket med öppethållandet på Hembygdsgården i lunden, har ni prickat in en femetta.

Från Starrkärr och vidare mot Kilanda, bör ni vandra den på kartan blåmarkerade vägen, som går fram genom idyllisk lantlig miljö och dessutom är mycket litet trafikerad.

En paus vid Röbacka gravfält kan vara lämpligt. Vid Kilanda finns mycket att se: Säteriet, allén, skolan, kvarnen, mjölnarbostaden, det strömmande vattnet och inte minst den lilla kyrkan och kyrkogården. För den stora allmänheten är kyrkan troligen mest känd för att Vilhelm Mobergs ”Raskens” gifte sig här.

Nol – Skepplanda

Publicerat 1 augusti 2013 kl 13:34

Från Nol går leden på viadukten över motorväg och järnväg och ner mot Nols småbåtshamn. Stanna gärna till en stund uppe på bron och njut av utsikten över älven och ”Baggesidan”, som andra sidan av älven kallas av gamla Alebor. Namnet syftar på Norrbaggarna, som bodde där fram till 1658, då Bohuslän blev svenskt. Efter småbåtshamnen går leden längs en gång- och cykelled mellan järnväg och älv fram till Älvängen. Här finns tre besöksmål, som inte bör förbigås: Repslagarmuseet, Vikingagården och utsikten från Ranneberget. Efter eventuell nödvändig proviantering i köpcentrat fortsätter vandringen längs en gång- och cykelbana mot Skepplanda längs södra sidan av den vackra Skepplandadalen. Då denna etapp hittills nästan helt saknat uppförsbackar, kan den lilla omvägen upp runt gamla Skönningared vara ett alternativ. I Skepplanda bör ni ta det lugnt och bese Vadbackabron, Hembygdsgården, Gästgiveriet och fallen i Forsån innan ni vandrar vidare mot kyrkan.

Jennylund – Nol

Publicerat 1 augusti 2013 kl 13:19

Från Nödinge kyrka till Nol går leden genom bebyggelsen. Det är ändå ganska vackert med många grönytor mellan alla husen. Köpcentrat Ale torg ligger på bekvämt avstånd. Här finns McDonalds, livsmedel, konditorier, klädaffär, sportaffär, systembolag, vårdcentral, apotek, m.m. Lunchserveringar finns på golfbanan vid Backa säteri och hos Evas Matglädje. Leden går nu på cykel- och gångbanor mot Nol. Märkning av leden i samhällen är ej helt lätt. Fråga efter småbåtshamnen i Nol om det blir problem. Vid Nolängens idrottsplats finns en märklig berghäll, som slipats rund och jämn av inlandsisen och som varit lekplats för traktens barn i alla tider. Ta gärna ”omvägen” på hundra meter och besök Nols kyrka byggd 1987! En ”sevärdhet”, som ni förhoppningsvis ska slippa att titta närmare på är Vårdcentralen, som leden bokstavligen stryker förbi. Den största industrin, som Nol förknippas med är Tudor, som hade 1200 anställda som mest. Idag är Tudor i Nol ett minne blott. För guidning i Nödinge kyrka, kontakta Uno Claesson 0303-966 96, 0703-14 56 36 

Bohus – Kungälv

Publicerat 19 juni 2013 kl 11:23

När ni kommer till Jennylund är en ”avstickare” via Bohus och Jordfallsbron till Bohus fästning och Kungälv att rekommendera. Alternativet är att åka buss från Göteborg till Fästningsholmen (hpl Eriksdal), ägna en dag eller två åt Kungälv och därefter ansluta till Lödöseleden på andra sidan älven.

Utflykten till Kungälv kan inledas med ett besök på Bohus fästning, Nordens mest belägrade plats, idag en mäktig ruin. En mycket trevlig promenadväg leder runt Fästningsholmen, där man får närkontakt med både vatten och fästning. Att strosa längs Västra gatan med dess välbevarade trähus och sedan gå Kärleksstigen, som går uppe på berget, tillbaka igen till fästningen är en annan fin promenadslinga.

Rannebergen – Jennylund

Publicerat 18 juni 2013 kl 15:29

Vättlefjäll är en stor bergsplatå, som i väster gränsar Göta älvs dalgång, i sydväst till Rannebergen och Lövgärdet och i söder till Lärjeåns dalgång. I norr och öster ansluter skogsområden i Ale och Lerums kommuner.

Under 1700- och 1800-talen var området i stort sett en enda stor ljunghed, där kala bergknallar stack upp. Namnet fjäll härrör från denna tid. Ordet vättle har med väta och vatten att göra och det stora antalet sjöar, mossar och mindre vattendrag påvisar ordets ursprung.

Vandrare har flera markerade stigar att välja på och för kanotister finns kanotleder. Flera vindskydd möjliggör rastning och övernattning i det fria. Fiskekort krävs i de flesta sjöar samt i Göta älv. 2600 ha av området är skyddat som naturreservat.

Nylöse – Rannebergen

Publicerat 17 juni 2013 kl 11:30

Den markerade vandringsleden börjar vid Nylöse kyrka och går utefter bergkanten innanför hyreshusen och därefter till höger om Gamlestadshallen och sedan in på Kvibergs kyrkogård, där den ansluter till en vandringsled, som leder mot Kortedala. Nu blir det brant upp till Kvibergsberget, men väl uppe på toppen får vandraren lön för mödan och kan njuta av ett magnifikt panorama över Göteborg. Alldeles norr om leden finns här också en labyrint markerad på kartan med ett fornminnes R. Under den fortsatta vandringen finns flera utsiktspunkter med vyer över Göteborg. Snart kommer ni in på Kvibergs kyrkogårds översta del. Här kan man med fördel ta en paus i björkbacken och se ner över stadens största kyrkogård med de långa Kvibergshusen och Kvibergs kaserner i bakgrunden. Strax passeras Klaras ängar, ett koloniområde, uppfört på en ödetomt. Efter en knapp kilometer passeras ytterligare en ödetomt, lämplig som rastplats. Nu slingrar sig leden i kanten av stadsdelen Kortedala, den första moderna förorten till Göteborg, vilken började byggas i mitten av 1950-talet. På Adventsvägen nr 1 finns en museilägenhet, kallad Två rum och kök, som visar ett tidstypiskt 1950-tals hem. Snart passeras en anslutningsväg från E45, som leder brant upp mot Kortedala. Denna backe har i folkmun alltid kallats Burmabacken.

Masthugget – Nylöse

Publicerat 16 juni 2013 kl 15:03

Om man startar i Göteborg, kan Pilgrimscentrum i Masthugget vara en lämplig utgångspunkt. Från Masthuggskyrkan till Nylöse kyrka, där den markerade leden börjar, finns flera vägar genom Göteborg. Buss, spårvagn och tåg till Gamlestadstorget är ett alternativ. Själv skulle jag först njuta av utsikten vid kyrkan och därefter vandra upp till Skansen Kronan och göra detsamma. Till fots vidare genom Haga och staden inom Vallgraven och sedan ner mot älvstranden och följa kajerna mot Nylöse. Men det finns flera andra varianter!

Upplysningar på Pilgrimscentrums hemsida www.pilgrimscentrum.be och
Marie Lumsden 031 7319231