Vättlefjäll

Sensommar VättlefjällVättlefjäll är en ca 130 kvadratkilometer stor bergsplatå, som i väster gränsar till Göta älv, i sydväst till bostads-områdena Rannebergen och Lövgärdet och i söder till Lärjeåns dalgång. I norr och öster ansluter skogsområden i Ale och Lerums kommuner.

Området är starkt kuperat och ett flertal höjder når upp till 150 m.ö.h. Under 1700- och 1800-talet var hela trakten i stort sett en enda stor ljunghed, där kala bergknallar stack upp- därav namnet fjäll. Ordet vättle har med väta och vatten att göra och det stora antalet sjöar, mindre vattendrag och surdrågor har bidragit till namnet.

Vandrare har flera markerade stigar att välja på och för kanotister har en kanotled iordningsställts, som förbinder ett tiotal sjöar. Flera vindskydd och eldplatser möjliggör rastning och övernattning i det fria. Att hitta en ”privat” badstrand eller till och med en ”egen” liten ö är inga större problem. Vid Lövgärdet och vid Surte finns sand- stränder, medan övriga stränder oftast är steniga, med svagt sluttande klippor. Fritidsfiske bedrivs under alla årsti-der. Under de få vinterdagar, då isarna bär, är vattenleden välfrekventerad av skridsko- och skidåkare.

Fördjupnigsmaterial