Lödöse – Getås

Downloads

Strax efter Sankt Peders kyrka korsar leden Gårdaån. 100 m nedströms bron kan man se ”hoppestenar” i ån, som användes för att ta sig över ån innan bron fanns. Arbetare vid Lödöse varv sägs ha genat här på väg till jobbet. Uppströms bron ligger Lödöse kvarn, som har mycket gamla anor. Nuvarande kvarnbyggnad uppfördes 1880. Nu finns möjlighet att göra en avstickare till Lödöse hembygdsförenings lilla pittoreska stuga, ”Valla-Marias” och vidare genom Pingstalund till Tingbergs kulle och den gamla avrättningsplatsen, kallad Galgekullen. Efter kvarnen fortsätter leden på en mindre trafikerad väg över motorväg och järnväg upp mot gården Mökered. På en kulle strax efter gården finns en minnesten över en äldre väg, som delvis har hålvägskaraktär. Nu bär det uppför till den högt belägna gården Svalered. Härifrån följer leden den gamla kvarnvägen till Grönån vid Bred-ljungen, där Svalereds kvarn och såg en gång legat.

Senast uppdaterad: 23 January, 2015