Nyheter

Edsvära – Skara

Publicerat 13 March 2014 kl 10:55

Under medeltiden var Lödöse en av Sveriges mest betydelsefulla städer. Skara är en av landets äldsta städer och var tidigare en viktig kyrklig medelpunkt.

Vägen mellan Lödöse och Skara var under denna tid en av de viktigaste handelslederna i Sverige. Här forslades en stor del av landets import och export. Nu har den tusenåriga leden med sin fantastiska historia blivit återskapad.

Leden mellan Nossebro och Skara är 85 km lång och går fram i vacker lantlig miljö genom mycket gamla kulturmarker.

Man passerar historiska platser, medeltida gårdar, tusenåriga broar, uråldriga kyrkoruiner och även en gammal avrättnings-plats. Vägen kantas av otaliga fornminnen som gravhögar, domarringar, resta stenar och runstenar.

Bitterna – Edsvära

Publicerat 13 March 2014 kl 10:52

Under medeltiden var Lödöse en av Sveriges mest betydelsefulla städer. Skara är en av landets äldsta städer och var tidigare en viktig kyrklig medelpunkt.

Vägen mellan Lödöse och Skara var under denna tid en av de viktigaste handelslederna i Sverige. Här forslades en stor del av landets import och export. Nu har den tusenåriga leden med sin fantastiska historia blivit återskapad.

Leden mellan Nossebro och Skara är 85 km lång och går fram i vacker lantlig miljö genom mycket gamla kulturmarker.

Man passerar historiska platser, medeltida gårdar, tusenåriga broar, uråldriga kyrkoruiner och även en gammal avrättnings-plats. Vägen kantas av otaliga fornminnen som gravhögar, domarringar, resta stenar och runstenar.

Nossebro – Bitterna

Publicerat 26 February 2014 kl 08:09

Strax efter torpet Hagen passeras gränsen mellan Alingsås och Essunga. Kommungränsen är här markerad med ett grävt dike, vilket inte är så vanligt. Vandringsleden går nu fram i lantlig idyll mot Nossebro och snart korsas f.d. järnvägsbanken mellan Nossebro och Trollhättan. Banvallen nyttjas numera flitigt av gående och cyklande motionärer. Nu blir kontrasten mellan landsbygd och tätort stor, när leden går direkt från den lantliga miljön och in genom Nossebros välkända marknadsområde. Här dyker ”världens största sax” upp, som skall symbolisera alla de fina ”klipp” man kan göra på marknaden. I centrala Nossebro finns också världens största mjölkbord och frågan är om inte pressverktyget ”Hejaren” från Necks Verkstäder också är störst i världen. Det står här som ett minne från en industriepok i Nossebro. Necks såldes och flyttades till Polen 1994.

Stora Mellby – Nossebro

Publicerat 25 February 2014 kl 20:57

Vandringsleden går fram i lantlig miljö genom Mellbydalen. Här fanns förr ett hundratal väderkvarnar, både av holländartyp och av mindre s.k. holkkvarnar. Förutom de kvarvarande kvarnarna erbjuder trakten runt Stora Mellby en hel del annat. Ett mekaniskt museum, där det finns mycket mer än bara mekanik, en lanthandel, ett lanthandelsmuseum, kyrkan, kyrkogården med prästraden, den f.d. kyrkskolan och Borgs restaurerade och fungerande väderkvarn.

Läs ännu mer i fördjupningarna om Mellbydalen- Kvarnarnas dal och om Stora Mellby.

Gräfsnäs – Stora Mellby

Publicerat 25 February 2014 kl 20:47
I Gräfsnäs slottspark bör vandraren stanna upp. Här finns slottsruinen, hembygdsparken, badmöjligheter, restaurang, fin natur i parken med många äldre lövträd. Varför inte åka med museijärnvägen från Gräfsnäs
Efter Gräfsnäs samhälle passeras Gräfsnäs herrgård och sedan slingrar sig vandringsleden på småvägar förbi Kvarnebackens kvarnlämning, och upp mot Erska kyrka. Läs mera i fördjupningen om Gräfsnäs slott och slottspark.

Getås – Gräfsnäs

Publicerat 24 February 2014 kl 10:54

Vi kommer nu att vandra på godset Livereds marker, vilket bl.a. innebär att vi befinner oss i mycket viltrika trakter. Vägen från Bråtaslätt–Björkeladan–Livered har fått smeknamnet ”Hjortvägen” på grund av de många dovhjortar, som gärna visar sig på ängsmarkerna. Dovhjortarna här är till största delen av en mörk färgvariant, ifall ni tittar i däggdjursboken och inte får färgen på hjortarna att stämma. Slåttergubben, som minskat mycket på senare tid, finns fortfarande kvar runt gården Bråtaslätt. I viltdammen nedanför gården rastar ibland ovanliga fågelarter. En bra observationsplats, om man vill studera djurlivet, är Björkeladan, som också är ett fint rastställe. Sångsvan, grågås, rådjur, tranor m.m. är inte ovanliga här. Vildsvinen, som är nattdjur, ser man oftast bara spåren av.

Lödöse – Getås

Publicerat 20 February 2014 kl 13:40

Strax efter Sankt Peders kyrka korsar leden Gårdaån. 100 m nedströms bron kan man se ”hoppestenar” i ån, som användes för att ta sig över ån innan bron fanns. Arbetare vid Lödöse varv sägs ha genat här på väg till jobbet. Uppströms bron ligger Lödöse kvarn, som har mycket gamla anor. Nuvarande kvarnbyggnad uppfördes 1880. Nu finns möjlighet att göra en avstickare till Lödöse hembygdsförenings lilla pittoreska stuga, ”Valla-Marias” och vidare genom Pingstalund till Tingbergs kulle och den gamla avrättningsplatsen, kallad Galgekullen. Efter kvarnen fortsätter leden på en mindre trafikerad väg över motorväg och järnväg upp mot gården Mökered. På en kulle strax efter gården finns en minnesten över en äldre väg, som delvis har hålvägskaraktär. Nu bär det uppför till den högt belägna gården Svalered. Härifrån följer leden den gamla kvarnvägen till Grönån vid Bred-ljungen, där Svalereds kvarn och såg en gång legat.